MEZIOPERAČNÍ PŘESUNY

Pro zajištění automatické nebo poloautomatické funkce zařícení či linky je důležité zabezpečit automatický mezioperační přesun materiálu. Ať už se jedná o kulatinu, řezivo, dřevní odpad, či jiný materiál jako jsou palety, hotové výrobky, trubky ad. lze mezioperační přesun zajistit pomocí transportního zařízení. Pro zajištění přesunu materiálu mezi jednotlivými výrobními operacemi se užívají dopravníky potřebné konstrukce. S mezioperačními přesuny různého materiálu máme dlouholeté zkušenosti a jsme schopni zajistit plně automatický přesun materiálu a výrobků bez potřeby zásahu obsluhy.

Vyrábíme tyto hlavní druhy dopravníků, které jsme schopni přizpůsobit:


-řetězové dopravníky s unášeči (hlavně dřevařský průmysl)
-válečkové dopravníky a válečkové dopravníky s příčným přesunem
-pásové dorpavníky a pásové dopravníky s příčným přesunem nebo horním přítlakem
-latičkové dopravníky
-vibrační dopravníky a vibrační stoly
-kuličkové stoly a dopravníky
-rolnové a válečkové skluzy
-překlápěcí a otáčecí mechanismy
-mezioperační přesun s váhou
-mezioperační přesun s měřícím zařízením
-mezioperační přesun s indikací či separací magnetických kovů
-mezioperační třídění (bubnový, hvězdicový, rotační a vibrační třídič)