DŘEVAŘSKÉ TECHNOLOGIE-
MANIPULAČNÍ LINKY - KRÁCENÍ, MĚŘENÍ A TŘÍDĚNÍ KULATINY

Manipulační linky vyráběné sedlickou strojírnou jsou určeny pro zpracování surové kulatiny a pilařských výřezů a jsou nabízené v různých velikostech. Měření a vyhodnocování průměrů a délek je prováděno optoelektronicky za pomoci jednoosého, dvouosého nebo tzv. 3D měřícího laserového rámu, následné zatřídění do boxů dle velikosti a zadané jakosti je řízeno počítačem. Nejmenší z řady je vhodný pro třídění kulatiny k hranolovacímu zařízení. Středně velké sklady na dřevní hmotu v rozmezí průměru kulatiny 12-50 cm. V naší nabídce jsou rovněž manipulační sklady na silnou nebo přesílenou hmotu. Tyto sklady jsou robustní a zpracovávají dřevní hmotu o průměru kulatiny až do 65 - 80 cm.
Podle přání klienta zajišťujeme různý způsob třídění hmoty: 1. Nejjednodušší a nejlevnější způsob třídění je nechán na zkušenosti obsluhy, která sama odhaduje kvalitu dřeva a zadává ji do řídícího počítače linky. 2. Při standardní dodávce je kulatina měřena optoelektronicky a všechny naměřené údaje jsou zpracovány tzv. optimalizačním programem, který vybírá z požadovaných dimenzí a nabízí obsluze nejvhodnější variantu. Předem zvolené rozměry dřeva (požadovaný průměr, délku např. pro pilařskou kulatinu, sloupovinu, výřezy pro celulózky atd.), automaticky vyřezává z průchozího dřeva a dále zatřiďuje dle zadané kvality do předem definovaných třídících boxů. Tím dochází k nejhospodárnějšímu zpracování a roztřídění kulatiny při vysokých výkonech.

nespustí-li se video pokračujte zde

manipulačni linky
PostcardViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery