AUTOMATIZACE ZAŘÍZENÍ

Mimo jiné se naše firma zabývá i automatizací nových, starších, repasovaných strojů a zařízení. Na základě podrobné analýzy stroje či technologie a pochopení výroby firmy, jsme schopni navrhnout částečnou nebo plnou automatizaci stroje či provozu. Téměř každý provoz lze alespoň částečně automatizovat a ušetřit tak drahou lidskou práci.

Návrhy a případná realizace automatizace se zaměřuje na:-mechanickou část stroje a zařízení-

mechanické úpravy stroje a zařízení, spočívající v návrhu mechanizmu, úprav stroje tak, aby nahradili nebo alespoň omezily namáhavou lidskou práci. Například oddělování řeziva po pořezu, centrování řeziva před omítací pilou apod.-elektrickou část stroje a zařízení-

tato se zabývá elektrovybavením stroje. Podrobnou analýzou stroje jsou odhalena důležitá místa, pro instalaci různých snímačů, které mohou ovlivnit jeho činnost. Po vybavení stroje snímači, je většinou možné zkrátit technologické mezery, zajistit automatické dávkování, které bylo doposud závislé na personálu, přesně polohovat strojní zařízení a tím zkrátit dobu přestavení stroje apod. Řízení strojů lze umístit na centrální panel, takže obsluha nemusí obýhat stroj a ovládat jej z několika míst. Automatizací získáte přehled o výrobě tak zvanou vizualizací strojního zařízení. Od každého stroje v technologii můžete získávat důležitá data, rychlost posuvu, počet zpracovaných kusů, aktuální odběr elektrické energie., odpor řezu, prostoje ad. Tyto informace Vám umožní nejen optimalizovat provoz nebo stroj, ale i výrobu jako celek (personální otázky, prostoje, pracovní procesy atd.)-hydraulické a pneumatické okruhy-

za pomoci novodobých komponentů je možné řidit stroj či zařízení snáze a rychleji

.